Vuosi Kuhmossa

Noin vuosi sitten pakkailin muuttolaatikoita Vaalassa. Muutto Kuhmoon oli edessä. Odotin innolla uutta tehtävää ja valmistin lapsia muuton tuomiin muutoksiin. Uusi päiväkoti, koulu, harrastusryhmät ja uudet ystävät. En valmistanut juurikaan itseäni. Heti alussa viran hoidossa ilmeni yllätyksiä, joihin en ollut osannut varautua. Ensimmäiset viikot toki olivatkin olleet yhtä hullunmyllyä lumikaaoksen hoitamisen kanssa. Kiitos vielä kaikille. Siitä selvittiin kunnialla ja hyvin!

Tämän lisäksi huomasin kunnan toimintatavoissa tarpeita muutoksille, nämä liittyivät mm. päätöksenteon prosesseihin ja henkilöstön tehtäväkuvien puuttumiseen. Olin myös aidosti yllättynyt siitä, että Kuhmossa ei ollut viestintätehtäviin osoitettua henkilöä tai viestinnän koordinaatiota. Lisäksi sain palautetta päättäjiltä siitä, että yleistä toimintakulttuuria tulisi muuttaa yhtenäisemmäksi ja ketterämmäksi: pois sektorirajoista yhteisen kunnan ideaan ja johtamiskulttuuriin.

Kuhmon kaupungissa on järkevästi resursoidut hallintopalvelut ja sen vuoksi pystyin tarttumaan asioihin nopeasti. Eräs ystäväni sanoi minulle, että tuore luuta lakaisee parhaiten ja niin se muuten on. On selvää, että organisaatiosta tulee tunnistaa se hyvä mitä siinä on, mutta samalla on kyettävä muuttamaan toimintatapoja nopeasti.

Kokemuksestani kuntajohtajan tehtävässä on ollut minulle hyötyä kuluneen vuoden aikana. Ilman tätä kokemusta en olisi osannut toimia. Lisäksi kokemus on tuonut varmuutta siitä, että aina kannattaa pyytää apua. Tämän vuoksi pyysin keskusteluapua luotettavilta kunta-alaa tuntevilta ystäviltä ja kuntaliiton lakiyksiköstä. Samaan aikaan ymmärsin, että vaativaa organisaatiomuutosta en voi viedä läpi yksin. Talouden tasapainottamisesta selviäisimme omin voimin, henkilöstön sekä omaa osaamistani hyödyntäen.

Kun talousjohtaja esitti minulle, että lähtisimme mukaan Kunteko-ohjelmaan, päätös oli helppo. Saisimme edullisesti ammattitaitoista sparrausta niin henkilöstölle kuin esihenkilöille. Esihenkilöille ryhdyin pitämään säännöllisesti yhteistä palaveria. Tämän lisäksi ostimme kehityskeskustelukoulutuksen, perustimme viestintätiimin ja hankin viestintäalan ammattilaiselta tiimille koulutuksen sekä apua uudenlaisen viestintäsuunnitelman tekoon. Kesäksi palkattiin korkeakouluharjoittelija kirjoittamaan suunnitelma ja potkimaan käyntiin todenteolla viestintää.

Alussa myös ihmettelin, miten selviän kaikista työtehtävistä ja kalenterini hallinnasta. Onneksi apu löytyi virastomestari Eliisa Heikkisestä, jonka työnkuvaan tulivat minua avustavat tehtävät. Lisäksi kävimme läpi työnjaon johtoryhmän jäsenten kesken, se auttoi.

Tällä hetkellä vajaa 20 työntekijämme osallistuu työnantajan tarjoamaan tuotekehittäjän ammattitutkintoon. Yhdelle työntekijälle on räätälöity tehtävään viestintäassistentin vastuu. Organisaatiota muutetaan vetovoimaisuuden palvelualueella vastaamaan paremmin tarpeita. Johtoryhmän ja suurimman osan esihenkilöiden tehtäväkuvat on tehty tai päivitetty, työtä jatketaan tulevan vuoden puolella. Talousarvio on käyttötalouden osalta tasapainossa ensivuoden osalta; tuleville vuosille on vielä tasapainottamisen tarvetta.

Vuoden ajan olen halunnut myös tavata työntekijöitä ja kuntalaisia. Tilaisuuksia on ollut paljon. Olen nauttinut näistä tilaisuuksista, ihan kaikista. En ole syntyperäinen kuhmolainen ja siksi minua kiinnostaa niin lasten- ja nuorten ajatukset kotikunnasta kuin ikäihmisten kertomukset historiasta. Työntekijöille haluan olla johtaja, joka kannustaa kehittämään omaa työtään ja kertomaan kehittämisideat omalle esihenkilölle. Myös työyhteisön vaikeat asiat tulee aina pystyä käsittelemään.

Kaupunginhallituksen jäsenten kanssa olemme tulleet tutuiksi vuoden aikana. Särmätkin lienevät tulleet jo esille. Minulle on kunnia-asia hoitaa viranhaltijana tehtäväni niin, että valmistelu on monipuolista ja oikeellista sekä juridisesti sekä muodollisesti pätevää. Esihenkilöni kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anneli Kinnusen tulemme hyvin toimeen. Osaamme olla reilusti myös erimieltä.

Vuoden aikana olen oppinut valtavasti itsestäni johtajana. Olen joutunut myös altistamaan omat ajatukseni ja toimintatapani kriittisen tarkastelun alle. Toiminko nyt oikein, miten reagoin, osaanko pyytää anteeksi, osaanko johtaa niin, että siitä on hyötyä tälle kaupungille, sen työntekijöille ja sen asukkaille? Sen arvion tekevät aina lopulta muut. Tehdyistä virheistä pitää aina kyetä oppimaan ja palaute auttaa kehittymään.

Itselleni henkilönä vuosi on ollut myös tunnepitoinen. Olen kokenut välillä yksinäisyyttä vaikka minulla on ihana perhe ympärillä. Tosiasia kuitenkin on, että julkisessa asemassa ja johtajana toimivalle henkilölle voi olla haastavaa löytää uudelta paikkakunnalta ystäviä. Se on vaikeaa muutenkin. Myös minulla on johtajana oltava sellaisia ”luottohenkilöitä”, joille voin avautua. Hyvä ystävä parastaa minua ihmisenä, mutta jonka seurassa saan kuitenkin olla täysin sellainen kuin olen, ilman mitään vaatimuksia. Tällaisia ystäviä toivon meille jokaiselle.

Haluan kiittää tästä vuodesta koko työyhteisöä, lähimpiä työkavereitani ja johtoryhmää. Kiitos myös kuntalaisille ja alueen yrityksille lämpimästä vastaanotosta, jonka olen saanut. Kiitän myös luottamushenkilöitä ja sidosryhmiä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Tulevaan vuoteen lähden yhtä innokkaana kuin viime vuoteen, mutta paremmin varautuneena ja kokeneempana.

Hyvää joulun aikaa kaikille ja oikein onnellista vuotta 2019!

ps. Jään lomalle tämän päivän jälkeen ja palaan töihin jälleen 2.1.2019.

Näin otat asiantuntijana sosiaalisen median haltuun – oma tarinani

Sosiaalisen median käyttö osana johtamistyötäni oli hyvin vähäistä vielä kolmisen vuotta sitten. Käytin lähinnä organisaation yhteistä kanavaa eli Facebook-sivua. Olin pohtinut jo pidemmän aikaan sitä, miten hyödyntäisin sosiaalisen median kanavia paremmin osana työtäni. Todellinen oivallus tapahtui kuitenkin eräänä iltapäivänä Suomen Kuntaliiton tiloissa, kun Jukka Saksi sparrasi pientä kuntajohtajajoukkoa parempaan viestintään.

Oivalsin silloin, miten mediallistuminen vaikuttaa johtajuuteen. Saksin valmennuksen perusteella minun tuli löytää keskeiset some-kanavat, määrittää tärkeimmät viestintäteemat sekä hahmottaa itselleni luontevin viestintätapa. Olennaista oli pohtia omia arvoja, johtajuusfilosofiaa ja tavoitteita.

Tuon lyhyen valmennuksen jälkeen valitsin itselleni kolme viestintäteemaa. Ne sopivat arvioihini ja johtajuusfilosofiaani.

Teemani ovat olleet ja ovat edelleen:

 1. Kuntaorganisaation tuottamien palveluiden ja tekemisen tuominen esille. Yhtenä keinona tässä toimii eri ammattiryhmien työn näkyväksi tekeminen sekä kuntajohtajatyöni varsin avoin avaaminen julkiseksi.
 2. Kuntayhteisön yhteisöllisyyden parantaminen ja kunnan tunnettuuden nostaminen. Yhtenä keinona tässä toimii paikallisten yritysten ja yhteisöjen asioista sekä tekemisistä viestiminen.
 3. Harvaan asutun maaseudun monipuolisesta elämästä ja toimintaympäristöstä kertominen.

Luontevimmiksi viestintätavoiksi minulle muodostuivat seuraavat:

 1. Ratkaisuja etsivän rakentavan vuoropuhelun edistäminen.
 2. Myönteisten asioiden ja jopa, ehkä itsestään selvien asioiden nostaminen silmien eteen niin, että ne tulevat nähdyksi. Hyvän mielen tuominen.
 3. Oman persoonan tuominen osaksi virallista viestintää.

Kanavien osalta olen päätynyt hyvin monikanavaiseen viestintään. Facebookissa olen valinnut viestintäkanavaksi oman kuntajohtaja-sivun. Se on ollut minulle luonteva tapa erottaa oma profiili ja työkanava. Facebookissa korostuu vuorovaikutuksellinen viestiminen kunnan jäsenten kanssa.

Twitterissä viestin kuntajohtajana, mutta myös omista henkilökohtaisista asioista. Osallistun keskusteluihin, jotka koskettavat teemojani. Pyrin pysymään poissa muista keskusteluista, jotta aikaa ei menisi kohtuuttomasti. Twitterissä korostuvat yhteydet  asiantuntijoihin ja johtajiin, suhteet mediaan ja ajankohtaisten keskusteluteemojen seuraaminen. Twitter korvaa pitkälti lehtien lukemisen. Molemmat Twitter ja Facebook toimivat loistavasti  kriisiviestinnässä. Lisäksi niillä tavoittaa niin sanottuja Kuhmon ystäviä ja entisiä Kuhmolaisia.

Instagram-sovellus perustuu hyviin kuviin. Pidän kuvien ottamisesta ja suosin niitä myös muissa päivityksissäni. Sovelluksen oma päivä-osioita olen kokeillut viimeaikoina oman työpäiväni näkyväksi tekemiseen. Se soveltuu siihen, samoin kuin Snapchat. Molempia kanavia käytän, koska ne ovat erityisesti nuorten suosiossa.  Lisäksi ne ovat hauskoja ja antavat mahdollisuuden pieneen hullutteluun.

You Tube-kanavan käyttö on ollut itselläni vaihtelevaa. Toivon, että sen käyttö lisääntyy kun olen nyt oppinut editoimaan videoita. Minulla on myös LinkedIn-profiili, mutta se ei ole aktiivisessa käytössä. Olemme Kuhmossa päättäneet, että otamme kanavan haltuun. Organisaatiolla on tarve rakentaa työnantajakuvaa ja tulevaisuuden rekrytoinneissa se vain korostuu.

Kirjoitan tiedotteita ja sisältöjä myös kaupungin nettisivuille. Uuden Suomen blogialustalla julkaisen blogia. Asiantuntijatekstien kirjoittaminen erilaisiin julkaisuihin on lisääntynyt mitä enemmän olen esillä sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa. Olen myös ymmärtänyt, että vaativat työn ohella ihan kaikki ei minulta luonnistu. Monia ja laadukkaita blogitekstejä ja kolumneja ei voi kirjoittaa liukuhihnalta. Siihen tarvitaan aikaa.

Lopputulema on, että viestin hyvin monikanavaisesti. Haluan korostaa, että kouluttautuminen kannattaa. Viestinnästä tulee jouhevampaa ja helpompaa, kun ymmärtää erilaisten sovellusten käyttäjäryhmät ja toimintalogiikkaa. Lisäksi monet apuohjelmat kuvien käsittelyyn ja editointiin helpottavat työtä.

Lopuksi vielä tavoitteesta. Sosiaalinen media on yksi tapa rakentaa omaa profiiliaan johtajana ja asiantuntijana. Oma arvopohjani, johon kuuluu olennaisena osana avoimuus, sopii loistavasti tähän. Kannustan niin sinua kuin johtamaani organisaatiotani rohkeasti käyttämään viestinnän monikanavaisia mahdollisuuksia. Tärkeintä, että luot mielenkiintoisia sisältöjä ja ajattelet kohderyhmäsi tiedon saannin tarpeita, olipa kanava sitten mikä tahansa. Tekemällä oppii!

—————————————————————————

Seuraa minua:

Facebook: https://www.facebook.com/kuntajohtajamaatta/

Twitter: https://twitter.com/tyttimaatta

Instagram: @tyttimaatta

Snapchat: kuntajohtajatm

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC0dJu9OKLX7t0yI4qGmlLTw

Blogit: http://tyttimtt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

https://mietitytti.com/

Kohtaamisen taitoa kannattaa kehittää niin johtajana kuin vanhempana

Viime aikoina olen tarkastellut itseäni johtajana tavallista enemmän. Osin johtuen siitä, että olen ollut mukana julkisessa hakuprosessissa toiseen virkaan ja jonka myötä osallistuin hyvin vaativiin psykologisiin testeihin. Toisaalta johtuen siitä, että vanhempana olen ollut uusien tilanteiden edessä lapsen aloittaessa esikoulun. Ihmisenä olen yksi kokonaisuus, johon vaikuttavat sekä työ, arki että vapaa-aika.

Aloitin oman esihenkilöurani suoraan organisaation ylimpänä johtajana täyttäessäni 29 vuotta. Takana oli toki verkostojen johtamista ja hallitustyöskentelyä lähes kymmeneltä vuodelta, mutta ihmisten johtaminen oli minulle uutta. Avoimin mielin lähdin kuitenkin tekemään tätä vaativaa työtä. En pelännyt tai jännittänyt, vaikka välillä eteen tulikin tilanteita, joista en ollut aivan varma. Myöhemmin olen oppinut, että niin se tulee olemaankin. Epäselviin tilanteisiin ei välttämättä ole yhtä oikeaa ratkaisua. Olen oppinut omalla urallani ehkä eniten vaikeiden asioiden käsittelemisestä. Ilman niitä en olisi pystynyt kehittymään johtajana.

Kyky kohdata toinen ihminen ja oppia kohtaamisesta on mielestäni yksi tärkeimmistä johtajan ominaisuuksista. Vasta kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa syntyy kokemus johtamisesta ja johtamistaidoista. Samoin syntyy kokemus alaistaidoista. Hyvän kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kautta löytyy parhaimmillaan ratkaisu vaikeaakin tilanteeseen. Ellei vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista synny, jäävät ratkaisutkin yleensä laihoiksi.

Toki työssä on monia selviä tilanteita, jossa esihenkilö ottaa tiukan roolin. Nämä ovat yleensä sellaisia, joista on selvät pelisäännöt esim. organisaation häirinnän- ja epäasiallisen käytöksen oppaissa. Silloin korostuu johtajan rooli puuttua nopeasti ja tasapuolisesti tilanteeseen. Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä ei kuitenkaan näissäkään tilanteissa kannata unohtaa.

Vanhempana olen ollut samanlaisten tilanteiden edessä. Tietyt asiat ovat sellaisia, mitkä lapselta ovat kiellettyjä. Pelkkä punaisen jäähykortin heiluttelu ei kuitenkaan riitä vaan lapsi on kohdattava ja asia käsiteltävä välittömästi, jämäkästi ja vieläpä tasapuolisesti suhteessa muihin lapsiin.

Olin elokuussa tulossa psykologisista testeistä. Takana oli muutenkin työteliäitä viikkoja ja edessä samanlaisia. Hain lapsen hoidosta noin kuuden aikaan illalla. Kassissa tukku persoonallisuustestin jälkitehtäviä, jotka tulisi tehdä mahdollisimman pian. Puolisoni oli työmatkalla. Lapseni sai käsittämättömän raivonpuuskan päiväkodin pihalla. Olin ymmälläni. Sain lapsen lopulta syliini ja rauhoittelin häntä 20 minuuttia. Vein molemmat lapset autoon. Menimme kotiin. Söimme. Iltapuuhat hoidettiin. Nuoremman sain nukkumaan. Illan hämärässä keskustelin lapseni kanssa. Kohtaaminen oli aito ja koskettava. Aamulla menimme esikoulun ensimmäiseen päivään. Lapsen ensimmäinen tehtävä oli pyytää anteeksi ja siivota sotkunsa. Kaikki meni lopulta hyvin ja opimme molemmat: sekä minä että lapseni.

Parhaimmillaan hyvä kohtaaminen siis johtaa hyvään vuorovaikutukseen. Omat vinkkini seuraavassa:

 • Lähde kohtaamiseen avoimin mielin.
 • Kuuntele ja kysy.
 • Puhu ja anna toiselle mahdollisuus vastata.
 • Ole tilanteessa läsnä. Keskity vuoropuhelun johtamiseen ja ratkaisun löytämiseen.

Työpsykologian tohtori Helena Åhman puhuu tilannetajusta. Tilannetaju tarkoittaa sitä, miten keräämme tietoa päätöksenteon pohjaksi itsestämme, toisista ihmisistä ja ympäristöstä sekä miten tulkitsemme sitä. Hyvä tilannetaju edellyttää Åhmanin mukaan oman mielen johtamisen taitoja. Ajattelu-, tunne- ja selkiyttämistaitoja, kykyä suunnata huomio tietoisesti, kykyä kehittää ja hyödyntää intuitiota, sekä tunnistaa ja ohittaa omat havaintoharhat ja ajatusvirheet.

Lohdullista on, että näitä taitoja voi kehittää niin johtajana kuin vanhempana.

 

 

 

 

 

 

Palaudu jouluna työstä näillä keinoilla

Ennen joulua työkiireet painavat. Tuntuu, että niin moni asia tulee saattaa päätökseen ennen vuodenvaihdetta. Samalla suunnitellaan tulevaa vuotta. Kotona ja töissä kalenteri täyttyy uhkaava vauhtia. Lahjat ovat vielä kaupassa, vessat pesemättä ja joulun ruuat tekemättä vaille valmiina. Joulun tulisi olla rauhoittumisen ja rentoutumisen aikaa. Tällä kertaa joulun pyhät jäävät lyhyeksi. Lyhyestäkin lomasta on hyötyä. Fyysinen aktiivisuus ja itseä miellyttävien asioiden tekeminen edistävät loman hyvinvointivaikutuksia.

Palautumisen onnistuminen edellyttää irrottautumista työstä ja työssä kuluneiden voimavarojen täydentämistä. Irrottautuminen on usein kaikista vaikeinta johtavassa asemassa oleville. Toivottavasti joulukiireiden ohella pystyt kääntämään katseesi myös itseesi.

Millaisia asioita voisin sitten tehdä, jotta palaudun?

Psykologista palautumista tapahtuu tutkimusten mukaan ainakin neljän mekanismin avulla (Sonnentag & Fritz 2007). Nämä mekanismit ovat irrottautuminen, rentoutuminen, taitojen hallinta ja tekemisen kontrolli vapaa-ajalla.

Irrottautumisella tarkoitetaan siirtymistä tilaan, jossa yksilö ei mieti työhön liittyviä asioita vaan pystyy sulkemaan ne pois mielestään. Työasioiden pohtiminen, sähköpostin lukeminen ja työpuhelut ylläpitävät kognitiivista virittyneisyyttä ja kuluttavat voimavaroja. Omasta kokemuksesta tiedän, millaista on ahdistua pelkästä työpuhelimen näkemisestä. Jos oma työtahti on päässyt armottomaksi ja burn out kolkuttelee ovella, niin työstä irrottautuminen tulee entistä vaikeammaksi.

Terveessä työn ja vapaa-ajan kombinaatiossa työasioiden pohtiminen juoksu- tai hiihtolenkillä ei tuota ahdistusta. Päinvastoin. Moni asia saattaa jopa ratketa siellä. Monet strategisesti tärkeät asiat vaativat prosessointia. Siksi tarvitaan myös aktiivista irrottautumista työstä ja rentotumista. Molempia voi myös harjoitella. Älylaitepaasto tekee meille kaikille hyvää. Se tekee erityisen hyvää myös parisuhteelle.

Rentoutumalla pyritään alhaiseen virittyneisyyteen ja myönteiseen tunnetilaan. Rentoutuminen onnistuu sekä tarkoituksellisesti leväten että muiden, toimintojen yhteydessä, esimerkiksi luonnossa liikkuen tai musiikkia kuunnellen. Erityisesti luonnolla on palauttava vaikutus. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Verenpaine alenee ja sydämensyke tasoittuu tutkitusti. Ihminen elpyy etenkin luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissaan. Niihin kannattaa hakeutua myös joulun aikaan.

Irrottautuminen ja rentoutuminen palvelevat ensisijaisesti passiivista palautumista eli työkuormituksen pysäyttämistä. Esimerkiksi joululaulujen kuuntelu siivotessa tai ruokaa laittaessa voi olla toimiva keino rentoutua vaikka kyse on joulutouhuista.

Taitojen hallintaa edistävät vapaa-ajan toiminnot, jotka tarjoavat haasteita ja oppimiskokemuksia. Moni valitseekin vapaa-ajan toiminnoksi täysin päinvastaista kuin oma työ. Se myös kannattaa, koska juuri tällainen tekeminen edistää palautumista. Itse nautin vapaa-ajalla monista sellaisista puuhista, joissa saan jotain näkyvää aikaiseksi nopeasti. Aloitin myös pari kesää sitten suunnistusharrastuksen. Voin kertoa, että palauttaa kummasti kun eksyilee metsässä käännellen karttaa.

Tekemisen kontrollissa on kyse siitä, että voit itse päättää, mitä asioita, miten ja milloin teet vapaa-ajallasi. Tekemisen kontrolli antaa mahdollisuuden toimia omaehtoisesti ja tehdä itselle mieluisia asioita. Ei siis haittaa, vaikka suunnittelee lomaksi tekemisiään, kunhan tekeminen ei ole pakotettua. Jos sukulaisten vierailut tai vierailuilla käynti on itselle mieluista, niin se kannattaa. Pakosta ei kannattaisi ahtaa kalenteria täyteen ja istua tuttavien kahvipöydissä vain miellyttääkseen muita.

Taitojen hallinta ja tekemisen kontrolli edistävät aktiivista palautumista eli auttavat  täydentämään voimavaroja.

Myös laadukkaan unen vaikutus hyvinvointiin on olennainen. Loman aikana kannattaa korjata mahdollisesti vääristynyt unirytmi. Uuden vuoden tavoitteeksi voikin sitten ottaa sen, että pitää siitä kiinni.

Johtaja, teetkö sairaana töitä?

Johtaja, teetkö sairaana töitä?

Missä vaiheessa on riittävän sairas jäädäkseen pois töistä? Jos olet yhtään samanlainen kuin minä, törmäät tähän kysymykseen aina flunssakauden alkaessa. Kysymykseen vastaamisen tulisi olla helppoa. Pitää jäädä kotiin ja levätä, jos on sairas. Saman vastauksenhan sitä antaa työntekijöillekin. Sairaana ei vain tulla töihin.

Miksi sitten on niin vaikeaa olla poissa töistä?

 • Työn luonne vaikuttaa. Työni ei ole fyysisesti kuormittavaa ja minulla on hyvä peruskunto. Koska jokainen arvioi itse, suoriutuuko töistään, oma arvioni lähes aina on, että selviydyn.
 • Joskus töihin lähteminen tuntuu myös paremmalta vaihtoehdolta, kun kotona kuitenkin olisi edessä päivä kahden vilkkaan lapsen kanssa. Ei siinä kuitenkaan pysty levähtämään.
 • Olen perusterve. Minulla ei ole koskaan onneksi ollut vakavia sairauksia.
 • Olen kasvanut maatalousperheessä, jossa vanhemmillani ei useinkaan ollut mahdollisuutta jättää töitä tekemättä sairauden vuoksi.
 • Olen ylipäätään harvoin poissa töissä. Jos lapset ovat sairaana, pystyn myös tekemään töitä kotona etänä, toki riippuen siitä, miten lapsi sairastaa ja kuinka paljon tarvitsee huolenpitoa.

Koska työskentelen esimiesasemassa ja johdan omaa virastoani, minun on mietittävä, millaisen esimerkin annan työntekijöille. Tutkimusten mukaan yhä useampi käy sairaana töissä. Pelkona voi olla työpaikan menettäminen tai stressi kasautuvista töistä. Yrittäjillä ja varsinkin yksin yrittäjillä kyse on myös taloudellisista seikoista. Uskon, että hyvä työilmapiiri ja hyvä työyhteisö ehkäisevät sekä turhia sairaspoissaoloja että uhrautumista sairaana töihin.

Etsin netistä juttuja, jossa kerrottaisiin esimiesten ja johtajien näkemyksiä siitä, miten he kokevat omat sairauspoissaolonsa tai kuinka paljon ovat sairauden vuoksi poissa töistä. Niitä löytyi harvinaisen vähän. Ninni Myllyojan kolumnin kautta pääsin käsiksi kahteen Karin O’Mahonyn kirjoittamaan artikkeliin (lyhyt ja pidempi),  jotka on julkaistu johtamiseen keskittyvässä ruotsinkielisessä Chef lehdessä.

Artikkelin arviot vastasivat arvioitani ja toivat mieleen käytännön esimerkkejä omasta elämästä. Huolestuttavaa on, että näiden ruotsalaisartikkelien mukaan puolet johtajista menee aina tai usein töihin sairaana.  Vielä suurempi osa (63%)  tekee töitä sairaana kotoa käsin. Myös lasten sairastaessa iso osa perheellisistä johtajista tekee töitä etänä. Minä itse kuulun tutkimusten mukaan juuri siihen eniten sairaana töitä tekevien ryhmään eli 30-49 vuotiaiden naisten joukkoon.

Kukaan tuskin toivoo, että johtaja tulee sairaana töihin. Samalla tavalla hän voi tartuttaa taudin muihin, pitkittää toipumistaan, saada jälkitaudin ja paineistaa muita tekemään töitä sairaana. Etätöihinkään ei kannata jäädä tekemään töitä salaa, jos unohtaa oikeasti levähtää.

Hyvä esimies ja johtaja oppii joka päivä jotain uutta. Myönnän, että olen joskus ollut puolikuntoisena töissä. Se ei kannata. Olen oppinut myös muutamia tapoja, joilla helpottaa flunssa-ajan sairastamista ja esimiestyön yhteensovittamista:

 • Minulla menee yleensä flunssassa ääni vaikka kuumetta ja muita oireita ei olisikaan. Kun siltä alkaa tuntua, ääntä pitää säästää. Vastaan puheluihin tekstarilla ja kerron reilusti mistä on kysymys. Pyydän laittamaan viestin ja hoidan asiaa niin pitkälle kuin mahdollista kirjallisesti.
 • Pahimmassa pärskimis- ja räkävaiheessa on fiksua jäädä kotiin. Jos olo muuten on kohtuullinen, niin voin tehdä töitä kotona ja pakottavan palaverin hoitaa vaikka skypellä. Asiakastapaamisia ei kannata ottaa.
 • Kuumeisena kannattaa oikeasti levähtää ja nukkua. Töitä ei kannata tehdä keltään salaa kuumeisena, koska siinä huijaa eniten vain itseään. Vaikka työ ei olisi fyysisesti raskasta, myös vaativa ajatustyö vie energiaa ja voi pidentää toipumista, varsinkin jos työstä kokee stressiä.
 • Tärkeää on myös luottaa siihen, että hommat hoituvat myös poissa ollessani.

 

Tämän blogin kirjoittaminen oli itselleni hyvä matka siihen, miten käyttäydyn sairastaessani. Omia toimintatapoja on hyvä säännöllisesti tarkastella. Miettiä itseään johtajana ja esimiehenä sekä esimerkkinä.

Lomalla viimeinkin

– Mitä te meinaatte tehdä lomalla?

Siinäpä kysymysten kysymys. Loma on odotettu ja kaivattu. Siitä voi tulla myös stressi ennen kuin sille on edes päässyt. Ainakin naistenlehdet pursuavat juttuja siitä, miten välttää lomastressi. Lisäksi uutisvirta on täynnä seuraavia juttuja:

 • Vinkit, kuinka irrottaudut lomalla oikein työstä
 • 10 vinkkiä hyvään lomaan
 • Lasten kanssa lomalla
 • Loma voi johtaa parisuhdekriisiin
 • Lomamatkalla lihomatta
 • Näin palaudut lomaltasi hyvin

Tässähän tulee stressi jo pelkästä ajatuksesta. Ensin pitäisi irrottautua työstä, osata olla oikein lasten kanssa, syödä ja juoda niin että ei liho, yrittää pysyä väleissä puolison kanssa ja vielä palata töihin oikealla tavalla.

Pohditaanpa vähän loman tarkoitusta.

Lomaa saa kun käy töissä. Toki on myös lomareissuja, joita voi tehdä vaikka ei olisi töissä, opiskelee tai on vaikkapa vanhempainvapaalla. Lomalla siis  tavallaan irrottaudutaan normaaleista rutiineista. Olipa kyse sitten työstä, opiskelusta, työnhausta tai vaikkapa kodin arjen pyörittämisestä.

Koska lomalla voi vähän hullutella, käyttää ehken rahaa hieman rennommin sekä herätä ja mennä nukkumaan poikkeavina aikoina ei ole ihme, että juuri lomaan kohdistuu paineita sekä odotuksia. Vähän sama juttu on pyhien kanssa. Joulu, Uusi Vuosi, Pääsiäinen, Juhannus…

-Mitä teitte Juhannuksena?

Mitä minun olisi pitänyt tehdä?

Odotukset luovat paineita. Yleensä odotuksia satelee lapsilta, puolisolta ja ennen kaikkea minulta itseltäni. Mitä me teemme lomalla? Minne me menemme? Missä yövymme?  Missä syömme? Käymmekö sukulaisten luona? Olemmeko mökillä?

Lisäksi on litania työhön liittyviä kysymyksiä. Onko työpöytä puhdas kun lähden lomalle? Miten sijaistukset? Luenko sähköposteja lomalla vai en? Vastaanko työpuhelimeen loman aikana? Pystynkö rentoutumaan?

Tämän kirjoituksen tavoitteena ei ole antaa ohjeita tai vinkkejä. Luulen, että en pystyisi antamaan niin kattavaa kirjoa, kuin mitä on jo annettu. Ajattelin vain kertoa, että olen huomannut muutamia asioita:

Huomasin vasta nyt kesälomalla ollessani, että olen  viime vuonna ollut todella lähellä työstressiä. En pystynyt kunnolla  olemaan lomalla ja irrottautumaan työstä. Pelkkä työpuhelimen näkeminen ahdisti. Nyt pystyn välillä ottamaan puhelimen käteen, vastaamaan muutamiin sähköposteihin ja puheluihin ilman minkäänlaista ongelmaa. On selvää, että tuolloin työtä oli minulla liikaa, koska hoidin toista virkaa omani ohella ja se heijastui myös lomalle. Se ei varmasti ollut eduksi myöskään parisuhteelle, vanhemmuussuhteelle tai omalle hyvinvoinnille. Onneksi nyt tilanne on toinen ja nautin lomasta. Tämähän on ihanaa!

Toinen asia, jonka olen huomannut on se, että minä nautin siitä, että lomamatka on kohtuudella suunniteltu ja toisaalta siihen on luotu mahdollisuus sattumalle. Pienten lasten kanssa tämä kannattaa. Varaan etukäteen majoitukset ja suunnittelen päivärytmityksen, mutta muutoin ollaan valmiita kaikkien ehdotuksille loman aikana. Toki Suomen suvessa joskus volyymitaso auton sisällä nousee, mutta se on elämää.

Kolmanneksi olen tullut siihen tulokseen, että loma on ihan hyvää aikaa siivota, sisustaa, hoitaa puutarhaa, pestä ikkunoita, laittaa ruokaa, mehustaa, marjastaa, kalastaa ja tehdä juuri niitä arkisia asioita, joita ei välttämättä ole ehtinyt tehdä työn ohessa.

Lomalla viimeinkin, voin ottaa iisisti! Mitä se haittaa, jos suunnitelmat vähän muuttuu. Nyt ollaan lomalla!

 

 

 

 

 

Rakastu itseesi – voi paremmin

Mikä saa minut hyvälle tuulelle? Mistä saan hyvää oloa? Minkä avulla jaksan vastata työn ja perhe-elämän vaatimuksiin? Siinä monta kysymystä, joiden parissa moni meistä viipyy. On tärkeää oppia tuntemaan itsensä. Oppia tunnistamaan ne asiat, joista juuri minä nautin ja saan voimaa. Kannattaa myös välillä pohtia, mikä saa minut voimaan pahoin. Onko joku tai jokin, joka vie minulta voimia.

Johtavassa asemassa olevalta vaaditaan usein esimerkillistä toimintaa työssä ja osalla johtajista työtehtävät ovat sellaisia, että asema edellyttää tiettyä kaavaa myös vapaa-ajalla. Hyväntuulinen, samalla asiallinen, tasapuolinen ja hyvinvoivan oloinen. Tuntuuko tutulta? Aamulla heräät osin lasten kanssa valvotun yön jälkeen, illalla ole käynyt ”rakentavan” keskustelun puolison kanssa kodin talousasioista, pyykit ovat viikkaamatta ja viimekertaisesta juoksulenkistä liian pitkä aika. Klo 8.00 tulisi olla vaativassa palaverissa. Hankala yhtälö, mutta käännettävissä voitoksi.

Uskon siihen, että kun rakastaa itseään, onnistuu johtajanakin paremmin. Sama pätee myös parisuhteeseen. Itsensä rakastamisella en tarkoita itserakkautta. Tarkoitan sitä, että opettelee tuntemaan itsensä, omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Kehittää itseään ja oppii kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa. Kun minusta tuntuu hyvälle omissa nahoissani, niin pystyn olemaan myös parempi työkaveri, johtaja, ystävä ja puoliso/kumppani.

Ei ole väärin siis satsata omaan hyvinvointiinsa. Myös minulla on ollut sellaisia elämänvaiheita, että en ole voinut hyvin. Olen joutunut tarkastelemaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiini. Samalla olen voinut kartoittaa sitä mikä tuntuu hyvälle, mistä nautin ja mikä mahdollisesti synnyttää pahaa oloa. Pitää myös ymmärtää, että omalle johtoryhmälle, työkavereille, puolisolle tai ystävälle hyvinvointi voi syntyä aivan eri asioista kuin juuri minulle.

Olen koonnut tähän muutamia asioita, jotka saavat minut voimaan paremmin. Toivottavasti niistä olisi myös hyötyä sinulle.

 1. Kokoa ympärillesi ihmisiä, joiden seurasta nautit. Jos elämässäsi on ihmisiä, jotka tuottavat sinulle vain huonoa oloa, mieti voitko olla heidän kanssaan vähemmän tekemisissä. Myös epämiellyttävien ihmisten kanssa on tultava toimeen ja usein tehtävä myös yhteistyötä. Jaksat heitä paremmin, jos ympärilläsi on pääsääntöisesti ihmisiä, jotka saavat sinut nauramaan ja tuntemaan itsesi hyväksi. Älä myöskään itse säästele kehuja vaan jaa niitä.
 2. Tee sellaisia asioita, joista pidät. Tee niitä, jotta jaksat tehdä myös niitä asioita, jotka ovat epämiellyttäviä tai vaikeita. Karsi pois sellainen joka on sinulle pakkopullaa, josta et nauti ja jolla ei ole merkitystä työsi onnistumiselle tai parisuhteellesi. Osaa luopua.
 3. Ota vastaan palautetta, myös kritiikkiä, avoimin mielin. Anna palautteelle mahdollisuus toimia kehittäjänäsi. Älä kuitenkaan hyväksy perusteetonta kritiikkiä kyseenalaistamatta sitä. Keskustele ja kehity. Ota vastaan työnohjausta, jos sille on tarvetta.
 4. Mene metsään, liiku ja syö terveellisesti sekä säännöllisesti. Lisää omaa fyysistä hyvinvointiasi. Raivaa sille tilaa aikatauluista. Rakasta itseäsi.
 5. Ole läsnä. Halaa, suutele ja huolehdi parisuhteesta. Ole lähellä lapsia. Pidä heitä sylissä.

Kannattaa kirjoittaa ylös asiat, jotka saavat juuri sinut voimaan hyvin. Keskustele niistä ystävien, kumppanin, esimiehen tai kollegoiden kanssa. Hyvään oloon on jokaisella oikeus. Ei toisten kustannuksella, mutta usein toisten ihmisten avulla. Ole myös itse sellainen ihminen, jonka läsnäolosta joku toinen nauttii.

 

Ole enemmän läsnä

Keskustelen paljon ihmisten kanssa siitä, miten he sovittavat yhteen työn, vapaa-ajan ja perheen. Tämä johtunee siitä, että kysymys on ajankohtainen myös itselle. Olen yrittänyt myös etsiä netistä ajatuksia siitä, millaisia kokemuksia johtavassa asemassa olevilla on tästä aiheesta. Tällaisia blogeja löytyy valitettavan vähän.

Aiheeseen liittyy keskustelu siitä, onko ihminen perheorientoitunut vai uraorientoitunut. Tästä emme keskustele ystävien tai kollegoiden kesken juuri lainkaan. Ehkä on aivan itsestäänselvää, että hommat on hoidettava niin töissä kuin kotona ja harrastamaankin on päästävä. Monille liikunta ja urheilu tuovat energiaa arkeen ja virtaa työhön.  Niin myös minulle.

Ehkä jonkun mielestä olen uraorientoinut, koska olen ollut molempien lasten kohdalla kotona 6 kk.  Meidän perheelle se kuitenkin oli luonteva valinta, sillä mieskin halusi jäädä hoitamaan lapsia kotiin. En ole koskaan ajatellut olevani uraohjus, vaikka työskentelinkin johtavassa asemassa ja työ tuo mielekästä sisältöä elämääni.

Perheen, työn ja harrastusten lisäksi keskustelu liikkuu myös parisuhteessa ja sen merkityksessä. Aivan liian usein puhutaan vain työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, jossa perhe on keskiössä. Perheen arki voi kuitenkin muodostua monista eri elementeistä. Meilläkin siihen liittyy puolison töiden organisointi ja aikataulutus, joka ei ole kahdeksasta neljään vaan voi vaatia pitkiäkin poissaloja kotoa. Toisilla se pitää sisällään vuorotyötä, työmatkoja tai uusioperheen aikataulutuksia. On tärkeää, että aikaa on myös sen rakkaan aikuisen kanssa olemiseen.

Onko sitten vaikeaa sovittaa yhteen kaikki tämä: työskentely vaativassa tehtävässä, perhe, lasten harrastukset, omat harrastukset ja parisuhde? Tutkimusten mukaan usea kokee riittämättömyyttä jollain osa-alueella. Varsinkin, jos työ tuntuu valtaavan yhä laajemman osan päivän tunneista.

Voisin tässä listata useita konkreettisia asioita, joita arjen sujuminen meillä vaatii. Niitä ovat mm. hyvin toimiva perhepäivähoito, lähellä asuvat isovanhemmat ja harrastusten yhteensovittaminen koko perheen harrastuksiksi.

On kuitenkin yksi asia ylitse muiden, joka mielestäni vaikuttaa siihen, että koen pystyväni antamaan kaikilla elämän osa-alueilla tarpeeksi. Lasten synnyttyä olen yhä enemmän oppinut keskittymään siihen, mitä juuri sillä  hetkellä teen. Saatan suorittaa multitaskausta työssä tai vapaa-ajalla, mutta pyrin välttämään työn ja vapaa-ajan sekoittamista. Huomaan, että sekoittaminen tekee minusta tehottoman, kärttyisän ja puolisonakin epämiellyttävän. On eri asia antaa ajatuksen virrata juoksulenkillä ja pohtia vaikeaa työasiaa kuin yrittää syöttää lasta ja toisella kädellä kirjoitella työsähköposteja.

Läsnäolosta puhutaan jo pienten lasten vanhemmuuden kohdalla. Pienten vauvojen vanhemmat eivät tuijotakaan haltijoissaan vauvan silmiä vaan älypuhelinta. Työpalavereissa puolestaan samaan aikaan vastaillaan s-posteihin eikä olla läsnä itse palaverissa. Lasten nukkumaan menon jälkeen toinen tuijottaa kännykkää ja toinen tablettia.

Olen käsittänyt, että olemalla läsnä olen tehokas, motivoitunut ja onnistun paremmin myös johtajana. Läsnäolo tekee minusta myös paremman vanhemman ja puolison. Salitreenistäkin saa rutkasti enemmän irti, kun keskittyy juuri siihen.  Läsnäolon taitoa voi opella ja se kannattaa. Ympäristömme on täynnä virikkeitä, jotka haluavat huomiotamme. Silloin kannattaa miettiä, mikä oikeasti on tärkeää ja mihin huomionsa kiinnittää.

Miksi?

Olen pohtinut jo pidemmän aikaa blogin kirjoittamista. Olen koko aikuisikäni kirjoittanut asiantuntijatekstejä mm. kuntiin liittyen. Kuitenkin koen, että haluan kirjoittaa muustakin. Tavalla, joka ei ole sidoksissa omaan virkaani.

Siis miksi?

 1. Haluan kehittyä esimiehenä ja johtajana. Uskon, että kirjoittamalla ajatteluni kehittyy ja pystyn tekemään myös itsetutkiskelua sen avulla. Tavoitteena on myös tutustua muiden näkemyksiin johtamisesta ja tällä tavalla kehittää omaa ammattitaitoa.
 2. Olen etsinyt kirjoituksia ja vertaistukea netistä liittyen siihen, miten esimiehet ja vaativissa tehtävissä työskentelevät sovittavat yhteen työtä ja perhe-elämää sekä vapaa-aikaa. Haluan kirjoittaa omista hyvistä ja huonoista kokemuksistani ja mahdollisesti tällä tavalla auttaa muita. Osa kirjoituksistani kirjoitan kieli poskessa. Saatan myös suosia itseironiaa.
 3. Minulle kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää. Erityisesti liikunta, luonto ja ravitsemus. Osa kirjoituksistani käsittelee näitä aiheita. Toivon, että voin kirjoituksieni avulla kannustaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista uusillakin tavoilla. Lisäksi toivon ideoita ja vinkkejä lukijoilta aiheeseen liittyen.